Zahájení školního roku 2020-2021

V úterý 1.9.2020 začíná nový školní rok . Rozpis dětí do jednotlivých tříd je zveřejněn v areálu mateřské školy na informační tabuli . Zde také naleznete potřebné informace k zahájení školního roku.

Infromace pro rodiče:

- zajistěte si, pokud již nemáte, souhlas s inkasem pro platbu školného a stravného ( max. limit 1 500 Kč) a potvrzenou přihlášku s údaji na Vaší banku ( naleznete na webu - přihláška ke stravování) dforučte co nejdříve paní hospodářce

- od 1.9.2020 přecházíme na naový stravovací program s aplikací pro on line přihlašování a odhlašování stravy pro Vaše dítě Strava.cz ( ke stahnutí na Google Play, číslo mateřské školy 7673 a přihlašovací údaje obdržíte na začátku září v mateřské škole). Vašemu dítěti budou otevřeny po celý měsíc objednávky na 3 stravovací chody - ranní svačina, oběd a odpolední svačina. V případě, že do mateřské školy nepůjdete , je zapotřebí stravu odhlásit a to nejpozději do 7,00 tégož dne. Po té nelze do systému vstoupit . Inkasa  na září z důvodu převodu dat proběhnou později ( do konce měsíce).

- hygienická a bezpečností opatření pro provoz mateřských škol budou z důvodu neustále se měnící situace aktuálně upřesněna v pondělí 31.8.2020. Doporučuji navštívit web školy před nástupem do mateřské školy.

- pro bezproblémový nástup do mateřské školy doporučuji využití adaptačního programu s postupným nástupem :

Adaptace dětí na prostředí mateřské školy

- první kroky v mateřské škole jsou pro Vaše dítě velkou a zásadní změnou v jeho dosavadním životě

- pro snazší vstup do kolektivu doporučujeme postupné navykání dětí na prostředí školy

První den:

doporučujeme pouze krátký pobyt v délce jedné hodiny. Vaše dítě si zmapuje prostředí a zároveň získá Vaši důvěru, že se vrátíte. Dítě odchází většinou zaujaté, motivované a není stresováno obavami.

  •  do mateřské školy přijďte, pokud možno, mezi 7,30 a 8,30
  • ve třídě Vás přivítá třídní pedagog, představí se Vám i Vašemu dítěti, seznámí Vás se značkou a skříňkou
  • po té přezujte Vašeho syna nebo dceru a s krátkým rozloučením předejte paní učitelce
  • doporučujeme při adaptaci nevstupovat do třídy, pouze dochází ke zhoršení adaptace a Vaše dítě nemá možnost reagovat  na pedagoga ani děti
  • přijďte po jedné hodině a i když Váš potomek nechce ještě domů, odejděte a těšte se na den další 

Druhý den:

doporučujeme pobyt prodloužit do 10,00, po té  ostatní děti odchází ven . Pro Vaše dítě je velmi stresující strojení se v šatně a i pobyt venku vyžaduje určitý stupeň adaptace

Třetí den:

Vaše dítě je postupně schopno bez stresu a obav pobýt s dětmi venku, odchází před obědem

A dále:

Adaptaci Vašeho dítěte denně konzultujte s třídními pedagogy a přizpůsobte délku pobytu schopnostem a potřebám Vašeho dítěte. Po týdnu bývá schopno pobýt celý den v mateřské škole.

- Před zahájením školního roku si prostudujte, prosím:

Školní vzdělávací program - najdete zde informace o výuce v mateřské škole, tematických celcích  a nabídce činností pro děti v mateřské škole

Školní řád - informace o chodu  mateřské školy, právech a povinnostech rodičů i pedagogů, bezpečnostních opatřeních, hygienických podmínkách a podobně . Způsob přihlašování a odhlašování stravy a omlouvámí dětí bude jeěště aktualizováno podle potřeb nového stravovacího programu a o způsobu budete informováni.

Tyto dokumenty jsou umístěny na www.ms-bezrucova.cz a jednotlivých třídách.

Zahajovací třídní schůzky pro rodiče proběhnou v jednotlivých třídách v týdnu od 7.9. do 11.9.2020 od 15,00 a o jednotlivých termínek budete informování Vašimi pedagogy prostřednictvím emailů.

 

                        Velmi se těšíme na nový školní rok a spolupráci s Vámi i Vašimi dětmi.

                        V případě , že potřebné informace nenaleznete, kontaktujte nás .

                         S přáním úspěšného nástupu do mateřské školy a celého školního roku 

                                                               Bc. Alena Volfová ředitelka mateřské školy a kolektiv pracovnic

                          

Přidáno 27. 8. 2020, autor: Alena Volfová