Prázdninový provoz 2020

Děti během prázdnin budou docházet pouze na 2. pavilon mateřské školy Bezručova 801, děti z jiných mateřských škol v termínu od 20.7.2020 do 7.8.2020 budou umístěny na pavilonu třetím ( žlutá budova).

Úhrada za stravování a případné školné musí být uhrazena do 30.6.2020. K platbě můžete použít  bankovní účet číslo 0420449349/0800 , v poznámkách uveďte, prosím, jméno dítěte. 

Platba za týden je 73 Kč školné, 200 Kč stravné, u dětí s odloženou docházkou 215 Kč.

I během prázdninového provozu budou dodržována mimořádná hygienická opatření  stanovena MZ - roušky budou používány dle aktuálního nařízení MZ. 

Provoz mateřské školy bude od 6,30 do 16,00.

Do mateřské školy dorazí děti nejdéle do 8,00, vyzvedávat lze děti od 12,15 do 12,30  - po obědě nebo od 14,30 do 16,00 odpoledne. Areál mateřské školy bude po tuto dobu otevřen, jinak jsou brány uzavřené.

Rodiče nově příchozích dětí podepíší  při prvním nástupu do mateřské školy prohlášení o bezinfekčnosti a zárověň se zavazují, že okamžitě oznámí škole změnu v uvedených údajích.

Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy mateřské školy. Děti jsou přebírány u hlavních dveří, je jim změřena teplota a  rodiče sdělí pracovnici aktuální zdravotní stav dítěte. Po vstupu do školy se  děti za pomoci pracovnic mateřské školy převlečou a přezují, umyjí si a vydezinfikují ruce.

Prostory mateřské školy jsou pravidelně větrány a desinfikovány. K pobytu dětí bude využívána při příznivém počasí zejména zahrada školy.

Plán uzavření mateřských škol 2020

I během prázdninového provozu budou dodržována mimořádná hygienická opatření  stanovena MZ - roušky budou používány dle aktuálního nařízení MZ. 

Provoz mateřské školy bude od 6,30 do 16,00.

Do mateřské školy dorazí děti nejdéle do 8,00, vyzvedávat lze děti od 12,15 do 12,30  - po obědě nebo od 14,30 do 16,00 odpoledne. Areál mateřské školy bude po tuto dobu otevřen, jinak jsou brány uzavřené.

Rodiče nově příchozích dětí podepíší  při prvním nástupu do mateřské školy prohlášení o bezinfekčnosti a zárověň se zavazují, že okamžitě oznámí škole změnu v uvedených údajích.

Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy mateřské školy. Děti jsou přebírány u hlavních dveří, je jim změřena teplota a  rodiče sdělí pracovnici aktuální zdravotní stav dítěte. Po vstupu do školy se  děti za pomoci pracovnic mateřské školy převlečou a přezují, umyjí si a vydezinfikují ruce.

Prostory mateřské školy jsou pravidelně větrány a desinfikovány. K pobytu dětí bude využívána při příznivém počasí zejména zahrada školy.

Plán uzavření mateřských škol 2020

I během prázdninového provozu budou dodržována mimořádná hygienická opatření  stanovena MZ - roušky budou používány dle aktuálního nařízení MZ. 

Provoz mateřské školy bude od 6,30 do 16,00.

Do mateřské školy dorazí děti nejdéle do 8,00, vyzvedávat lze děti od 12,15 do 12,30  - po obědě nebo od 14,30 do 16,00 odpoledne. Areál mateřské školy bude po tuto dobu otevřen, jinak jsou brány uzavřené.

Rodiče nově příchozích dětí podepíší  při prvním nástupu do mateřské školy prohlášení o bezinfekčnosti a zárověň se zavazují, že okamžitě oznámí škole změnu v uvedených údajích.

Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy mateřské školy. Děti jsou přebírány u hlavních dveří, je jim změřena teplota a  rodiče sdělí pracovnici aktuální zdravotní stav dítěte. Po vstupu do školy se  děti za pomoci pracovnic mateřské školy převlečou a přezují, umyjí si a vydezinfikují ruce.Děti s teplotou nad 37 stupňu Celsia nebudou do mateřské školy přijaty.

Prostory mateřské školy jsou pravidelně větrány a desinfikovány. K pobytu dětí bude využívána při příznivém počasí zejména zahrada školy.

Plán uzavření mateřských škol 2020

 

Přidáno 18. 6. 2020, autor: Alena Volfová