Otevření mateřské školy 12.4.2021

Mateřská škola Kolín II., Bezručova 801 je od 12.4.2021 otevřena pro děti předškolní a děti mladší rodičů pracujících v kritické infrastruktuře. Podmínkou pro přijetí do mateřské školy je platný ATG test a nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid 19 .

Před nástupem do mateřské školy musí rodiče dítěte předložit potvrzení o platném  ATG testu ( ne starší 48 h) a nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 ( s ochrannou dobou 90 dnů).

Ostatní děti budou  před nástupem do mateřské školy testovány v testostovací místnosti Mateřské školy Bezručova 801 ( u hlavního vstupu do mš) a na detašovaném pracovišti Mateřské školy Bezručova 524 ( boční místnost). 

Test bude proveden za spolupráce s rodiči. Po provedeném testu  bude odečet testu proveden do 15 minut a dítě může s potvrzením nastoupit do třídy.

Další testování bude probíhat ve středu 14.4.2021 za stejných podmínek - pouze si rodiče nemusí čekat na výsledek testu.

V případě pozitivního nálezu bude rodič informován a následně prostřednictvím svého pediatra odeslán na testy PC. V případě potvrzení pozitivního nálezu musí celá třída do nařízené karantény.

 Děkujeme za spolupráci a doufáme, že se podaří třídy zodpovědným přístupem udržet v provozu .     

                                                                                                                           ředitelka mateřské školy

Přidáno 12. 4. 2021, autor: Alena Volfová

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v6.0)