O čem si povídáme

Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět. Hmatem poznám, co je hladké, chuť mi poví, co je sladké. Čich, ten vždycky vyzvoní, když mu něco nevoní. Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání.
Mám dvě uši k naslouchání a dvě oči ke koukání, dvě nožičky na běhání a dvě ruce k objímání.
Startujeme raketu, chcem obletět planetu. Vesmírem fičíme, galaxie míjíme. Pozor, klakson vyzvání, je tu první přistání!
Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp. Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku.