Aktuality

Na základě rozhodnutí zřizovatele Mateřské školy Kolín II., Bezručova 801 Městského úřadu Kolín bude od 16.3.2020 mateřská škola po dobu minimálně 14 dnů uzavřena . O dalším vývoji opatření budou rodiče průběžně informováni.
Zápis do školičky - adaptačního programu pro děti ve věku od 2 do 3 let - proběhne od 2.1.2020 do 17.1.2020 .
Informace pro rodiče nově nastupujících dětí naleznete na INFO nástěnce v areálu mateřské školy. Dozvíte se - co Vaše dítě potřebuje do mateřské školy - ve které třídě jste umístěni - jak nejlépe zvládnou adaptaci Vašeho dítěte v mateřské škole
Provoz mateřské školy v době prázdnin bude zajišťovat pouze 4. pavilon - Mateřská škola Bezručova 524/ naproti vchodu do 1. základní školy. Aktuální rozmístění dětí naleznete na rozpisu v přízemí mateřské školy.