Aktuality

V úterý 1.9.2020 začíná nový školní rok . Rozpis dětí do jednotlivých tříd je zveřejněn v areálu mateřské školy na informační tabuli . Zde také naleznete potřebné informace k zahájení školního roku.
Co potřebuji do mateřské školy ?
Děti během prázdnin budou docházet pouze na 2. pavilon mateřské školy Bezručova 801, děti z jiných mateřských škol v termínu od 20.7.2020 do 7.8.2020 budou umístěny na pavilonu třetím ( žlutá budova).
Třídní schůzka pro rodiče dětí nastupujících do mateřské školy v září 2020 se s ohledem na zvýšená hygienická opatření konat nebude. Doporučuji rodičům prostudovat Školní řád a Školní vzdělávací program ( web -dokumentace školy).